ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05632459399 تماس حاصل نموده یا به آدرس خراسان جنوبي - بيرجند - بلوار مدرس - خيابان نواب صفوي- پلاک22 طبقه اول واحد11 مراجعه نمایید.